fbpx

Posts Tagged Flood

กลับทะเลเสียที น้ำที่รัก

พวกเราต่างจำเป็นต้องยอมรับ การมาเยือนกรุงเทพฯของน้ำ ด้วยความไม่เต็มใจ โกลาหลและอกสั่นขวัญหาย ผมเห็นบางคนหาทางป้องกันเพื่อสู้, บางคนเรียนรู้ที่จะอยู่บ้านกลางน้ำ บ้างต้องยอมจำนนและทิ้งที่อยู่ รวมถึงสัตว์เลี้ยงไปอย่างจนใจ จะว่าไปแล้วเราเองก็ไม่ต่างอะไร กับมดที่กำลังหนีน้ำยังไงยังงั้น ผมคิดว่าคนกรุงเทพฯในวันนี้ ซาบซึ้งและรู้ดี ถึงอำนาจที่ต้านทานไม่อยู่ ของน้ำทุกๆมวล ที่ทั้งไหลรินและไหลแรง อย่างไม่มีทีท่่าจะหยุดยั้ง ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ให้ข้อคิดหลายๆแง่มุมครับ

เราได้เรียนรู้ว่า บ้านของเราอยู่สูงหรือต่ำกว่า ระดับน้ำทะเล หรือพื้นที่ใกล้เคียง มีความสูงหรือต่ำแค่ไหน จากที่ไม่เคยสนใจเลย

เราได้เข้าใจหลักการของน้ำขึ้นน้ำลง และน้ำทะเลหนุนสูง แม้ว่าบ้านเราจะไม่อยู่ติดแม่น้ำ หรือลำคลองใดๆเลยก็ตาม

เข้าใจระบบการผลิตน้ำประปา การสูบจ่ายน้ำ และคุณภาพน้ำดิบ ที่มีผลต่อการผลิตน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค

รับรู้วิธีการจัดการน้ำ ทั้งของกทม., กรมชลประทาน นักวิชาการ และรัฐบาล ฯ แบบที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือ และข้อมูลที่เชื่อถือได้ยาก

เราถูกความจำเป็นบังคับให้ต้อง เตรียมอาหารและน้ำสำรอง จากที่ปกติก็แค่ซื้อกินไปวันๆ

ซึ้งแล้วว่า บ้านที่สองของพ่อแม่, ญาติ, พี่น้อง, เพื่อนสนิท หรือแม้แต่ศูนย์อพยพ เป็นแหล่งพักพิงยามยาก ที่ยังพอมีที่ให้เราซุกหัวนอน

ตระหนักถึงคำว่า “พนังกั้นน้ำ” “เฝ้าระวัง” “กระสอบทราย” “ซิลิโคน” “ครอบครัว” “เพื่อนแท้” “อาหารสำเร็จรูป” “ประกันสาธารณภัย” ฯลฯ

ในยามที่เราต้องเจอภัยพิบัติร่วมกัน อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ คือ คนกรุงเทพฯรักกันมากขึ้น แม้แต่คนต่างจังหวัดที่เข้ามาช่วย ก็รักและห่วงใยกรุงเทพฯด้วยเช่นกัน ผมเห็นคนข้างบ้านที่แทบไม่เคยรู้จัก ได้พูดคุยปรับทุกข์กันมากขึ้น ในหลายพื้นที่ จิตอาสาเกิดขึ้นมากมาย จนผู้ใหญ่หลายคนต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อวัยรุ่น และสังคมออนไลน์ กลายมาเป็นสื่อกลางทางข้อมูล ที่น่าเชื่อถือและสร้างสรรค์สังคม

ผมเชื่อว่าวิกฤตจากน้ำ เป็นวงจรที่เมื่อหลากมาแล้ว ก็จะต้องไหลไปสู่ปลายทางในที่สุด และ Safe House ขอเป็นอีกแรงใจ ที่ยังยืนหยัดอยู่กับคนกรุงเทพฯ ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อครับ

Tags:

เบื้องหลังการกู้ภัยทางอากาศ ของทีมกู้ภัย บ.ตร.

ส่วนหนึ่งของภาพการทำงาน เบื้องหลังการกู้ภัยทางอากาศ ที่ยากจะหาชมได้จากสื่อต่างๆ วันนี้ Safe House ในฐานะผู้สนับสนุน ได้รับอนุญาติให้นำภาพเหล่านี้มาเผยแพร่ ซึ่งการทำงา่นกู้ภัยทางอากาศ เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญพิเศษ ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติ ให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งกำหนดเป็นมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นการนำส่งอุปกรณ์ และเครื่องมือพิเศษจากบนอากาศยานสู่พื้น, การนำส่งผู้บาดเจ็บ, การช่วยเหลือในเหตุอุทกภัย, อัคคีภัย, การจับกุมไล่ล่าผู้ร้าย ฯลฯ ไม่ใช่งานของผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะขอขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อขอมีส่วนร่วมหรือรับผิดชอบ กรณีเกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุต่างๆได้

ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตรงเท่านั้น ได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง จนเกิดความชำนาญ เพื่อนำมาสู่ความปลอดภัย ในท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้าย เพราะความอันตรายเกิดได้ในทุกขั้นตอน เนื่องจากปัจจัยของลม, น้ำ, ความชื้น, กำลังของเครื่องยนต์, อากาศกลศาสตร์ ฯลฯ ควรฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ ได้อบรมจนถึงขั้นชำนาญการ มีการสนับสนุนค่าเสี่ยงภัย และการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ ซึ่งประเทศไทยยังต้องพัฒนา ให้ไปสู่เป้าหมายที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

หากหน่วยงานใด ที่มีศักยภาพในการทำการกู้ภัยทางอากาศยาน มีความสนใจในอุปกรณ์และการฝึกอบรม บริษัท ซี แอร์ ไทย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่วยอุปกรณ์กู้ภัยทางอากาศยาน และมีทีมงานผู้มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับโลก รวมถึงอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย ให้ใช้เป็นอุปกรณ์กู้ภัย ร่วมกับอากาศยานชนิดต่างๆ สามารถให้คำปรึกษา และจัดฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานของท่าน เพราะในยุคที่พิบัติภัย อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและไม่คาดคิด หากไม่มีการวางแผนเตรียมการป้องกันล่วงหน้า ความจำกัดในด้านกำลังพล, อุปกรณ์ และความเข้าใจในขั้นตอนที่ปลอดภัย อาจเป็นอุปสรรคให้ภารกิจล้มเหลว สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาล ซึ่งเราไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน

ผมขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังภาพเหล่านี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทั้งนักบิน, ช่างเทคนิคอากาศยาน, ทีมกู้ภัยจาก บ.ตร., ครูฝึกและตำรวจภูธรในพื้นที่ ,พี่นักบิน 1 และ 2 ที่น่ารักจากอุดรธานี, นักข่าวจากบางกอกโพสต์ รวมถึงชาวบ้าน และผู้สนับสนุนข้าวปลาและเสบียงอาหาร ไปจนถึงทุกท่าน ที่ผมไม่สามารถขอบคุณได้หมด ที่ทำให้ภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จะช่วยกันสร้างผลงาน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปในอนาคตอันใกล้ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย เมื่อเกิดภัยพิบัติทุกพื้นที่ครับ หลังจากน้ำลดแล้ว คงต้องทำการฟื้นฟูกันอีกมาก ทั้งทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและของราชการ ที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน โดยเฉพาะหน่วยแพทย์จากองค์กรต่างๆ ที่ตอนนี้กำลังต่อสู้กับโรคภัย หลังน้ำลดกันอย่างไม่ลดละ

Tags: , , ,

นกเหล็ก บ.ตร. กับภารกิจกู้ภัยทางอากาศ

httpv://www.youtube.com/watch?v=IOw9tCmitgs

ผมนำภาพวีดีโอที่หาดูได้ยาก ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยกองบินตำรวจ ขณะปฏิบัติงานกู้ภัยทางอากาศ ช่วยชาวบ้านในจุดที่ความช่วยเหลือ อื่นใดเข้าไปไม่ถึง ณ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 เม.ย. 2554 ที่ผ่านมา ฝากให้ชื่นชม และเป็นกำลังใจ ให้ผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทุกท่านครับ ขอบคุณภาพวีดีโอ จากนักข่าวบางกอกโพสต์

แหล่งที่มา : บางกอก โพสต์

Tags: , , ,

ทีมกู้ภัย บ.ตร.ส่งอาหารและน้ำ ถึงมือผู้ประสบภัยแล้ว!

เป็นหน้าที่และเกียรติภูมิ ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักบิน กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ใช้ “ม้าขาว” หรือเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย โดยมีอุปกรณ์นำส่งทางอากาศ ซึ่งสนับสนุนโดย บริษัท ซี แอร์ ไทย จำกัด ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ยังมีชาวบ้านตกสำรวจ และติดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยพาหนะอื่นๆอยู่อีกมาก

แม้ว่าความพยายามเข้าถึงพื้นที่ จะมีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยแล้วก็ตาม แต่หลายครั้งที่ข้าวสุกและอาหาร ซึ่งถูกโยนลงไป ตกกระแทกกับน้ำและแตกกระจายอย่างไม่มีชิ้นดี หากมองไปให้ถึงชาวบ้าน ที่ต่างแหงนคอคอย จะเห็นน้ำตาพวกเขาไหลนองหน้า เพราะอาหารมื้อที่พวกเขารอ ไม่สามารถนำมารับประทานได้อีกเช่นเคย เป็นเรื่องน่าเศร้าและสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหลายหน่วยงาน ที่มีเฮลิคอปเตอร์ ต่างต้องหันมาทบทวนว่า การช่วยเหลือได้เข้าถึงผู้เดือดร้อนมากน้อยแค่ไหน และต้องแก้ไขการปฏิบัติกันอย่างไร

หนึ่งในหน่วยงานที่เข้าไปช่วยชาวบ้าน เห็นจะไม่พ้นกองบินตำรวจ ซึ่งในที่สุดเจ้าหน้าที่กู้ภัย ก็ทำสำเร็จ ด้วยการใช้เปลตะกร้า ซึ่งจัดหาไว้ใช้ในภารกิจกู้ภัยทางน้ำ แบบเดียวกับที่หน่วย US Coast Guard ใช้กับเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยในปัจจุบัน ได้ถูกนำมาใช้ในภารกิจครั้งนี้ ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ โดยเฉพาะ UH-1 ทุกลำที่ทุกหน่วยงานมีอยู่ สามารถทำได้ โดยไม่ต้องอาศัยรอกกว้านราคาหลักสิบล้าน ร่วมกับประสบการณ์ที่ฝึกฝนมาอย่างดี ทำให้การนำอาหารคราวละมากๆ เข้าถึงชาวบ้านที่รอความช่วยเหลือ ได้อย่างไม่เสียหาย ปลอดภัย และประสบความสำเร็จ เรียกเสียงเฮ และคำขอบคุณล้นใจจากชาวบ้านผู้เดือดร้อน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยกองบินตำรวจท่านหนึ่งกล่าวกับเราว่า “เชื่อมั๊ยว่า ผมทำไป ร้องไห้ไป เห็นแล้วสงสารชาวบ้าน พวกเขาหมดแล้ว ไม่เหลืออะไรเลย มันท่วมหมดเลย ขนาดวัด ยังมองเห็นแค่หลังคา เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ไป ก็ฮึดสู้กันแบบถวายหัว เรียกว่าเช้ายันตะวันตกดิน ไม่ได้หยุดพัก แต่ทั้งวันมันก็ไม่หิวนะ อยากกินแต่น้ำ ขนาดเครื่องที่เหลือชั่วโมงบิน ต้องเข้าซ่อมอีก 3 ชั่วโมง เราก็ยังบินกันจนสุดท้าย ต้องให้นักบินกลับ เอาเครื่องไปซ่อม พวกผมยังไม่รู้ว่าจะได้กลับวันไหน แต่ถ้าเราอยู่ ชาวบ้านเห็นพวกเราเขาก็มีกำลังใจ เขายกมือไหว้ขึ้นท่วมหัวเลยนะ พวกผมเหนื่อย แต่ก็มีความสุข เต็มใจสู้กันทุกคน”

น่าชื่นชม เจ้าหน้าที่และทีมงานผู้สู้ไม่ถอย ขอให้พวกท่าน มีกำลังกายและใจ ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชน และปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ เราสัญญากันว่า เมื่อท่านกลับจากภารกิจ เราจะมาทบทวนและฝึกฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานกู้ภัย ให้เข้าถึงและช่วยชีวิตประชาชน ในเหตุการณ์วิกฤตต่อไปอย่างไม่ลดละ

ขอบคุณนักข่าวจากบางกอก โพสต์ ที่เก็บภาพการทำงาน ที่ยากจะมีใครเห็น แม้แต่เจ้าหน้าที่เอง ก็ต้องทุ่มเท จนหาโอกาสบันทึกภาพได้ยาก หากเรามีโอกาส จะรวบรวมผลงานของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ มาฝากให้ชมกันครับ

แหล่งข่าวและภาพ : http://www.bangkokpost.com/news/local/230321/recovery-begins-as-rains-ease

Tags: , , ,