Safe House นำอุปกรณ์เชือกโรยตัว และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานร่วมกับเชือก เช่น Carabiner แบบต่างๆ, รอก, ห่วงโรยตัวรูปเลข 8 หรือ figure 8, Anchor plate แผ่นกระจายน้ำหนัก ฯ มาลดราคาแบบหมดแล้วหมดเลย เชือกโรยตัวจะเป็นของใหม่ ซึ่งมีขนาดความยาวต่างๆกันครับ เช่น  25 ฟุต ไปจนถึง 60 ฟุต และส่วน Rope Hardware จะเป็นสินค้าที่ใช้สาธิตและโชว์ บางตัวเป็นต้นแบบผลิตรุ่นแรกๆ ยังไม่เคยผ่านการใช้งาน รับรองคุณภาพว่าไม่ชำรุดอย่างใด และยังใช้งานได้อีกยาวครับ สำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์แบบไม่สนใจรอยถลอกเล็กๆน้อยๆ สินค้ามีให้เลือกแบบใครมาก่อนได้ก่อน สำหรับผู้ที่มารับสินค้าและชำระเงินสดเท่านั้นครับ

Tags: , , , , , ,