หลังจาก Tactical Tailor ได้ออก Neck Wallet มาแล้ว 2 รุ่นด้วยกัน และรุ่นล่าสุดก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าใหม่เป็นรุ่น Passport Neck Wallet หรือกระเป๋าห้อยคอใส่พาสปอร์ต ซึ่งช่วยให้คุณสามารถพกพาพาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวไว้กับตัวได้ตลอดเวลา ช่วยให้สะดวกในการแสดงบัตรยืนยันตัวตนของเราในการเดินทาง นอกจากนี้ยังเพิ่มส่วนต่างๆ เข้ามาให้ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยจะเห็นได้จากรูปว่ามีแถบตีนตุ๊กแก(Velcro) แถบหนึ่งที่ด้านบนช่องใส จุดประสงค์หลักก็เพื่อติดแถบป้ายชื่อ หรือป้ายหน่วยงาน นอกจากนี้ยังทำไว้เพื่อห้อยหรือเสียบปากกาได้อีกด้วยครับ ในรุ่นใหม่นี้จะมีช่องเปิดเล็กๆทางด้านหลังเพื่อใช้เก็บอุปกรณ์จุกจิกต่างๆ ติดตัวไว้ใช้ยามฉุกเฉิน สายห้อยคอสามารถปรับระดับได้ตามความพอใจครับ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Safe House ทุกวันในเวลาทำการครับ