หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน อาจเป็นเจ้าหน้าที่สนามยิงปืน, นักกีฬายิงปืน หรือผู้ที่ชื่นชอบการยิงปืน ทั้งเพื่อจุดประสงค์ในด้านสันทนาการ , เพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อป้องกันตัว ผมเชื่อว่าทุกคนที่มีปืน ต่างต้องการใช้ปืนอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ แต่สิ่งที่คุณควรรู้มากไปกว่าการเหนี่ยวไกปืน ก็คือการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในกรณีเกิดการบาดเจ็บ

หลายครั้งที่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากกระสุนปืน เกิดขึ้นให้เราเห็น หรือได้ยินอยู่เสมอ ไม่ว่าจะมาจากอุบัติเหตุปืนลั่นในสนามยิงปืน การใช้อาวุธปืนอย่างไม่ระมัดระวัง หรือการบาดเจ็บจากการถูกลอบทำร้าย ซึ่งบ่อยครั้งเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงและน่าตกใจ ผู้คนแวดล้อมหรือแม้แต่ตัวคุณเอง ต่างก็สับสน จนตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ถูกวิธี

แต่คุณทราบหรือไม่ว่า อุบัติเหตุใกล้ตัวเหล่านี้ เป็นเรื่องที่คุณเองสามารถเรียนรู้ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

Safe House ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ภาคสนาม ให้กับองค์กรและหน่วยแพทย์ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนอุปกรณ์สายแพทย์ และจัดอบรมให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง บนมาตรฐานหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศสหรัฐอเมริกา

เราได้จัดอบรม “หลักสูตรการตอบสนองต่อการบาดเจ็บจากกระสุนปืน “Gun Shot Wound: GSW101” สำหรับพลเรือนผู้ผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืนขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้เข้าถึงผู้ใช้อาวุธปืน และเพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อการบาดเจ็บ จากกระสุนปืนได้อย่างถูกต้อง ด้วยทีมงานและวิทยากรผู้มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ตรงจากต่างประเทศ (พร้อมแปล)

การอบรมนี้ เป็นการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จึงขอสงวนสิทธิ์ให้มีการลงทะเบียนตอบรับล่วงหน้า เพื่อรับทราบเงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร สำหรับ GSW 101  เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น

วันและเวลาการอบรม : วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พศ. 2554 เวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น.

สถานที่อบรม : สนามยิงปืนบางบัวทอง จ. นนทบุรี (สนามจะไม่ทราบรายละเอียดการอบรม โปรดสอบถามเราโดยตรงครับ)

ค่าใช้จ่ายในการฝึก : 7,000 บาท ซึ่งเป็นค่าวิทยากรและทีมงาน, อุปกรณ์ปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บ Trauma Kit ที่ใช้ในกองทัพสหรัฐ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บภาคสนามโดยเฉพาะ ซึ่งผู้อบรมจะได้รับหลังการฝึกอบรม , ค่าสถานที่ , ของว่าง และเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  • ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ อายุเกิน 18 ปี
  • มีสุขภาพกายและจิตใจปกติ
  • มีเอกสารรับรองการอบรมการใช้อาวุธปืนเบื้องต้น จากสนามยิงปืนหรือสถาบันการสอนการใช้อาวุธปืน
  • ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามหมายจับ รอลงอาญา หรือถูกศาลสั่งดำเนินคดีใดๆ
  • มีความตั้งใจและเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดและตกลง ภายใต้การควบคุมของวิทยากรอย่างเคร่งครัด

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรีอสำเนาพาสปอร์ท
  • เอกสารรับรองการผ่านการอบรมการใช้อาวุธปืนเบื้องต้น
  • หลักฐานการชำระเงินค่ามัดจำ 50% (ชำระส่วนที่เหลือ ในวันอบรม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขอรับรายละเอียดการอบรม ก่อนสำรองที่นั่งและโอนเงิน ได้ที่   โทร. 087-900-0783 ในเวลาทำการ (10.00 น. – 19.00 น.)